Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Univerza v Ljubljani, Ljubljana

http://www.aluo.uni-lj.si/

Cankarjev dom, Ljubljana

http://www.cd-cc.si/

Center arhitekture Slovenije

http://www.centerarhitekture.org/

DoCoMoMo International

http://www.docomomo.com/

DoCoMoMo Slovenija

http://www.docomomo.si/

Društvo arhitektov Ljubljana

http://www.drustvo-dal.si/

Društvo likovnih umetnikov Ljubljana

http://dlul-drustvo.si

Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani, Ljubljana

http://www.fa.uni-lj.si/

Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana

http://www.fdv.uni-lj.si/

Fakulteta za gradbeništvo, Univerza v Mariboru, Maribor

http://www.fg.um.si/

Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana

http://www.ish.si/

Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana

http://www.ff.uni-lj.si/

Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, Maribor

http://www.ff.uni-mb.si/

Galerija Alkatraz, Ljubljana

http://www.galerijalkatraz.org/

Galerija Equrna, Ljubljana

http://www.equrna.si/

Galerija Jakopič, Ljubljana

http://www.mgml.si/galerija-jakopic/

Galerija Kresija, Ljubljana

https://www.facebook.com/galerija.kresija

Galerija Škuc, Ljubljana

http://www.galerija.skuc-drustvo.si/

Galerija Vžigalica, Ljubljana

http://www.mgml.si/galerija-vzigalica/

Inštitut za politike prostora

http://ipop.si/

International Council on Monuments and Sites

http://www.icomos.org/

International Union of Architects

http://www.uia-architectes.org/

Kibla, kulturno izobraževalno društvo

http://www.kibla.org/

Kulturni inkubator, Maribor

http://www.kulturniinkubator.si/

Mednarodni grafični likovni center

http://www.mglc-lj.si/

Moderna galerija, Ljubljana

Muzej sodobne umetnosti, Ljubljana

http://www.mg-lj.si/

Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Ljubljana

http://www.mao.si/

Narodna galerija

http://www.ng-slo.si/

Register nepremičnine kulturne dediščine, Ministrstvo za kulturo

http://www.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_registri/register_nepremicne_kulturne_dediscine/

Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo

http://www.suzd.si/

The International Committee For The Conservation Of The Industrial Heritage

http://ticcih.org/

Trajekt, Zavod za prostorsko kulturo

http://trajekt.org/

Umetnostna galerija Maribor

http://www.ugm.si/

UNESCO, World Heritage Centre

http://whc.unesco.org/

Urbanistični inštitut Republike slovenije

http://www.uirs.si/

Zavod za gradbeništvo Slovenije

http://www.zag.si/si/

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

http://www.zvkds.si/

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

http://zaps.si/

Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov

http://zdslu.si/

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

http://www.zrc-sazu.si/

Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov

http://zdslu.si/

Naravoslovnotehniška fakulteta

http://www.ntf.uni-lj.si/