dr. Nataša Ivanović / Nataša Ivanović, PhD

slikarstvo v Srednji Evropi od 19. do 20. stoletja; metodologija umetnostne zgodovine; antropologija likovne umetnosti/painting in Middle Europe from 19th to 20th century, methodology of art history, anthropology of art

Nataša Ivanović, rojena 1981. v Ljubljani, je diplomirala na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani leta 2007 in leto pozneje na istem oddelku dosegla še naziv profesorja umetnostne zgodovine. Leta 2014 je doktorirala iz zgodovinske antropologije likovnega na fakulteti za podiplomski študij Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis. Del doktorskega študija je opravila tudi v tujini, in sicer v ustanovah Institut für Kunstgeschichte, Universität Wien v okviru štipendije avstrijske vlade ÖAD in INHA, Institut national d’histoire de l’art v Parizu. Med letoma 2008 in 2013 je bila asistentka – mlada raziskovalka na Umetnostnozgodovinskem inštitutu Franceta Steleta Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani. Že med študijem je sodelovala z osrednjimi institucijami v kulturi: Narodna galerija, Festival Ljubljana, Mestni muzej in galerije Ljubljana idr. Leta 2013 je soustanovila RI19+, Raziskovalni inštitut za vizualno kulturo od 19. stoletja do sodobnosti. Tu nadaljuje svoje znanstveno raziskovalno delo, ki se osredotoča na raziskovanje slikarstva v Srednji Evropi od 19. do 20. stoletja, metodologijo umetnostne zgodovine in antropologijo likovne umetnosti.
Nataša Ivanović, born in 1981 in Ljubljana, graduated in Art History from Faculty of Arts, University of Ljubljana, in 2007. In 2008 she received a title of professor of Art History at the same faculty. In 2014 she finished her studies with a doctoral dissertation in Historical Anthropology at Alma Mater Europaea, Institutum Studiorum Humanitatis in Ljubljana. During her doctoral studies she spent various months abroad at Institut für Kunstgeschichte, Universität Wien (fellowship from the Austrian Goverment ÖAD) and at INHA, Institut national d’histoire de l’art, Paris. From 2008 to 2013 she was employed as an assistant researcher at France Stele Institute of Art History, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Ljubljana. Since her studies she worked with main Slovenian cultural institutions: National Gallery, Ljubljana Festival, Museum and Galleries of Ljubljana etc. In 2013 she cofounded RI19+, where she is carrying on with her scientific research work. Her research and scientific work focus on the painting in Middle Europe from 19th to 20th century, methodology of art history and anthropology of art.

Znanstveni članki

 • Nataša Ivanović. Slikar Lovro Janša v primežu razmer na dunajski likovni akademiji ob prelomu 18. stoletja. Acta historiae artis Slovenica, 2010, 15, pp. 63–75.
 • Nataša Ivanović. »Ja, ja to je grumlovški Van Gogh«: grumlofski graščak, slikar Ferdo Vesel. Iz zgodovine slovenskih gradov. Kronika, 2012, 60, 3, pp. 721–734.

Strokovni članki

 • Nataša Ivanović. München in slovensko slikarstvo 1800–1918: znanstveni simpozij ob dvestoti obletnici ustanovitve umetnostne akademije v Münchnu, Ljubljana, Narodna galerija, 3. in 4. oktober 2008. Umetnostna kronika, 2008, 21, pp. 2–4.
 • Nataša Ivanović. Nismo poslednji: simpozij o slikarju Zoranu Mušiču ob stoti obletnici rojstva: Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 26. in 27. marec 2009. Umetnostna kronika, 2009, 23, pp. 52–56
 • Nataša Ivanović, Franci Lazarini. Dediščina za življenje: ohranjanje za raziskovanje – raziskovanje za ohranjanje: 4. posvet slovenskih umetnostnih zgodovinarjev, Ljubljana, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, 13.–15. maj 2010. Umetnostna kronika, 2010, 27, pp. 19–29.
 • Nataša Ivanović. Anton Ažbe, Novi Slovenski biografski leksikon (ur. Barbara Svetina Šterbenc), 2013, 1, pp. 348–353.
 • Nataša Ivanović. Amateur in »veliki mojstri« krajinske podobe. Teoretska priloga. Likovne besede, 99, 2014, pp. 12–13.

Strokovne monografije

 • Nataša Ivanović idr. Upravna enota Jesenice: občine Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica. Umetnostna topografija Slovenije (ur. Blaž Resman). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011.
 • Nataša Ivanović idr. Upravna enota Ajdovščina: občini Ajdovščina in Vipava. Umetnostna topografija Slovenije (ur. Helena Seražin). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012.

Zborniki

 • Nataša Ivanović, Slađana Mitrović. Sodobne metodologije raziskovanja vizualnih umetnosti: interdisciplinarni znanstveni simpozij, 9.–10. december 2011, Ljubljana: zbornik povzetkov. Ljubljana: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, Fakulteta za podiplomski humanistični študij ISH, 2011.
 • Nataša Ivanović, Slađana Mitrović. Interdisciplinarni znanstveni simpozij Pomen barve v vizualni umetnosti / International Scientific Symposium The Meaning of Colour in Visual Art, 24. in 25. maj 2013 / 24th and 25th May 2013: zbornik povzetkov. Ljubljana: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, Fakulteta za podiplomski humanistični študij ISH, 2013.

V tisku

 • Nataša Ivanović. Paintings for the Town Hall in Ljubljana: Hribar’s vision of Slavic identity, Die Idee des Slawentums in Mittel-, Ost- und Südeuropa im 20. Jahrhundert, 2015.
 • Nataša Ivanović. The imaginary Istanbul and the realistic view of Vienna as presented by landscape painter Lorenz Janscha / Lovro Janša, Images IV, Images of the Other: Istanbul, Vienna, Venice, 2015.

Prispevki na konferencah

 • Nataša Ivanović. Graščina Grumlof – središče umetnostnega ustvarjanja ali slikarjeva nadloga. Razumeti grad – vloga in pomen gradov v slovenski zgodovini: znanstveni simpozij, 23. in 24. november 2011, Ljubljana, Atrij ZRC.
 • Nataša Ivanović. Paintings for the Town Hall in Ljubljana: Hribar’s vision of Slavic identity. Die Idee des Slawentums in Mittel-, Ost- und Südeuropa im 20. Jahrhundert, 1.–2. 12. 2011, Berlin.
 • Nataša Ivanović. Interpretacija krajine. Sodobne metodologije raziskovanja vizualnih umetnosti: interdisciplinarni znanstveni simpozij. Ljubljana, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU in Fakulteta za podiplomski humanistični študij ISH, 9.–10. 12. 2011.
 • Nataša Ivanović. Mantuanijeva vloga pri nastajanju fonda Janševih del. Posvet slovenskih umetnostnih zgodovinarjev Prostori muz: umetnostna zgodovina in muzej ter njun družbeni in interdisciplinarni kontekst, Ljubljana, UIFS ZRC SAZU, 30.–31. 3. 2012.
 • Nataša Ivanović. Javni spomeniki kot simbol enotnosti monarhije na grafičnih podobah druge polovice 18. stoletja. Javni spomeniki: znanstveni simpozij na temo bilateralnega projekta Umetnostna izmenjava in ustvarjanje jugoslovanske identitete v vizualni kulturi 1848–1990: Srbija–Slovenija/ Slovenija–Srbija, Ljubljana, UIFS ZRC SAZU, 23. november 2012.
 • Nataša Ivanović. Interdisciplinarni pogled na barvo pri razsvetljenem Prangeju in romantičnem Goetheju. Interdisciplinarni simpozij Pomen barve v vizualni umetnosti, Ljubljana, UIFS ZRC SAZU in Fakulteta za podiplomski humanistični študij ISH, 24.–25. 5. 2013.
 • Nataša Ivanović. Smrekarev »Črnovojnik« – umetnička ispovest ratne antipropagande. Konferencija bilateralnog projekta Srbija/Slovenija 2012–2013 »Umetnička razmena i kreiranje jugoslovenskog identiteta u vizuelnoj kulturi od 1848–1990. Filozofski fakultet u Beogradu, 18. 10. 2013.
 • Nataša Ivanović. The imaginary Istanbul and the realistic view of Vienna as presented by landscape painter Lorenz Janscha / Lovro Janša. Images IV, Images of the Other: Istanbul, Vienna, Venice. Istanbul, Österreichisches Kulturforum Istanbul, 2–4 September 2014.
 • Nataša Ivanović. The forgotten and rediscovered artist Lovro Janša. Decline – Metamorphosis – Rebirth. International Conference for PhD Students. Ljubljana, Faculty of Arts, 18–20 September 2014.
 • Nataša Ivanović. Mesesnel in likovna kritika tridesetih let 20. stoletja na primeru razstave Žena v slovenski umetnosti. Slovenska umetnostna zgodovina in njeni producenti. Delovanje in družbena vloga strokovnjakov nekdaj in danes. Ljubljana, UIFS ZRC SAZU, SUZD, 5.–6. 12. 2014.

Drugo

 • Nataša Ivanović. Feministična obravnava Ivane Kobilce: spoznanja, vprašanja, problemi. Ljubljana, 2007 (diplomsko delo).
 • Nataša Ivanović. Slikarski dialog GOZD – VRT. Razstava likovnih del Alje Piry in Evgenije Jarc. Ljubljana, Zavod sv. Stanislava, 11. 11. 2008 (besedilo in otvoritev).
 • Nataša Ivanović. Umetnostnozgodovinska bibliografija za leto 2006: umetnost do okoli leta 1900 (ur. Ana Zadnikar). Umetnostna kronika, 2008, 21, pp. 33–63.
 • Nataša Ivanović, Franci Lazarini. Spomenik Franca Jožefa I. pred kadetnico v Mariboru: njegov pomen in materialna dediščina: razstava. Maribor, 15. 3. 2012 (vodenje po razstavi).
 • Nataša Ivanović. (Ne)znane Slovenke: Ivana Kobilca. Ljubljana, Socialna akademija, januar 2013 (predavanje).
 • Nataša Ivanović. Muzej pisem. Gledališko – plesna predstava (režija Barbara Novakovič Kolenc). Ljubljana, 2013 (prevodi).
 • Nataša Ivanović. Krajina v opusu Lovra Janše (1749–1812). Umetnikova dela, njihova recepcija in kontekst. Ljubljana, 2014 (doktorska disertacija).
 • Nataša Ivanović, Tina Potočnik. Stavbna in naselbinska dediščina Slovenske Bistrice, Dediščina gre v šole, Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine, Slovenska Bistrica, 26. september 2014 (vodeni ogled).
 • Nataša Ivanović. Lovro Janša in slikarske formulacije dunajske krajine. Ljubljana, Narodna galerija Ljubljana (v okviru SUZD), 13. november 2014 (predavanje).

Ime / Your Name

Vaš eMail / Your E-mail

Zadeva / Subject

Sporočilo / Your Message