dr. Mina Mušinović / Mina Mušinović, PhD

kiparstvo 20. stoletja; javni spomeniki; memorialna dediščina / Sculpture of the 20th Century; Public Monuments / Memorials; Memorial Heritage

Mina Mušinović, rojena leta 1981 v Ljubljani, je leta 2008 diplomirala na Oddelku za umetnostno zgodovino, zatem pa še iz italijanskega jezika in književnosti na Oddelku za romanske jezike in književnost Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Oktobra 2013 je z disertacijo Javni spomeniki 19. in 20. stoletja na Gorenjskem doktorirala iz zgodovinske antropologije na fakulteti za podiplomski študij Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis v Ljubljani. Del dodiplomskega in podiplomskega študija je opravila v tujini, in sicer v Neaplju (Università L’Orientale) in Gradcu (Karl-Franzens Universität). Za svoje delo je prejela več nagrad oziroma štipendij, med drugim Prešernovo nagrado Filozofske fakultete v Ljubljani za najboljše diplomsko delo na področju umetnostne zgodovine leta 2007 ter štipendijo avstrijske vlade OEAD leta 2011. Med letoma 2008 in 2013 je bila kot mlada raziskovalka zaposlena na Umetnostnozgodovinskem inštitutu Franceta Steleta ZRC SAZU v Ljubljani. Leta 2012 je ustanovila samostojno založbo Pipinova Knjiga, ki se ukvarja z izdajo izobraževalne, strokovne in znanstvene literature, leto kasneje pa je soustanovila RI19+, Raziskovalni inštitut za vizualno kulturo od 19. stoletja do sodobnosti. Tu nadaljuje svoje raziskovalno delo na področju javnih spomenikov 20. stoletja, s posebnim poudarkom na spomeniškem prostoru, spominu oziroma pozabi ter ohranitvi javnih spomenikov v prostoru in času.
Mina Mušinović, born in Ljubljana in 1981, graduated in 2008 first in Art History and afterwards in Italian Language and Literature at the Faculty of Arts, University of Ljubljana. In October 2013 she has successfully defended her doctoral dissertation in Historical Anthropology, titled Public monuments and memorials erected in Upper Carniola (Slovenia) in the 19th and 20th Century, at the Faculty for postgraduate studies Alma Mater Europaea, Institutum Studiorum Humanitatis in Ljubljana. During her graduate and postgraduate studies she has been studying abroad, first in Naples (Università L’Orientale) and later in Graz (Karl-Franzens Universität). Her work was recognized and awarded on various occasions, for her diploma thesis in Art History she received the Preseren’s Award, university prizes given each year to the best thesis in various fields, and the OEAD Scholarship awarded by the Austrian Government. From 2008 to 2013 she was employed as an assistant researcher at France Stele Institute of Art History, Scientific Research Centre at Slovenian Academy of Science and Art. In 2012 she founded a private publishing company Pipinova Knjiga, specialized in publishing educational, professional and scientific books and material. One year later she co-founded the RI19+, Research Institute for Visual Culture from the 19th Century to the Present Time, where she is continuing with her researches in public sculpture of the 20th Century, with a special dedication to the memorial space, remembrance and oblivion, and conservation of public monuments in space and time.

Znanstveni članki

 • Mušinović, Mina. Raziskava poslikave kapele v Fužinskem gradu : prve ugotovitve. Umetnostna kronika, 2011, 30, pp. 4-21.

Strokovni članki

 • Mušinović, Mina. Neptunov vodnjak, stičišče med Ljubljano in Polhovim Gradcem. V: Bokal, Ljudmila (ed.). Gospod z rožo : zbornik Simpozija Rihard Ursini Blagaj v slovenski kulturi. Polhov Gradec, 2009, pp. 301-312.

Strokovne monografije

 • Nataša Ivanović idr. Upravna enota Jesenice: občine Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica. Umetnostna topografija Slovenije (ur. Blaž Resman). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011.
 • Nataša Ivanović idr. Upravna enota Ajdovščina: občini Ajdovščina in Vipava. Umetnostna topografija Slovenije (ur. Helena Seražin). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012.

Prispevki na konferencah

 • Mušinović, Mina. Mythological legacy in the Sicilian folk fairy tales. Arts to enchant: formations of fantasy in visual culture: postgraduate symposium. Glasgow, University of Glagow, 29.–30. 5. 2009.
 • Mušinović, Mina. Accessibility of literature in the “web times”. Weaving the Web into the Future: 7th Annual International Conference. Glasgow, University of Glasgow, 8.– 10. 6. 2009.
 • Mušinović, Mina. The “Lutheran Cellar” in Slovenia. The Renaissance Society of America Annual Meeting. Benetke, The Renaissance Society of America, 8.–10. 4. 2010.
 • Mušinović, Mina. Transformacija spomina – transformacija spomenika. Sodobne metodologije raziskovanja vizualnih umetnosti: interdisciplinarni znanstveni simpozij. Ljubljana, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU in Fakulteta za podiplomski humanistični študij ISH, 9.–10. 12. 2011.
 • Mušinović, Mina. Prostor spomina: življenjski utrip spomenika NOB. Spomenik v javnem prostoru: znanstveni simpozij. Maribor, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, Filozofska fakulteta v Mariboru in Vojaški muzej Slovenske vojske, Fakulteta za podiplomski humanistični študij 3. 2012.

Drugo

 • Mušinović, Mina. Cikel poslikav v kripti Izvirnega greha v Materanskem parku. Ljubljana, 2007 (diplomsko delo).
 • Mušinović, Mina. Il filo mitologico nella raccolta di Fiabe, novelle e racconti popolari siciliani di Giuseppe Pitrè. Ljubljana, 2008 (diplomsko delo).
 • Mušinović, Mina. Zadravec, Franc. Alojz Gradnik (1882-1967): terra, madre, patria. V: Ferluga Petronio, Fedora (ed.). Alojz Gradnik: poeta del Collio Goriziano: atti del Convegno internazionale, 19-20 aprile 2007, Università di Udine : nel 125° della nascita e nel 40° della morte del poeta. Trst 2008, pp. 19–25. [prevod].
 • Mušinović, Mina idr. Umetnostnozgodovinska bibliografija za leto 2006: umetnost do okoli leta 1900. V: Zadnikar, Ana (ed.). Umetnostna kronika, 2008, 21, pp. 33–63.
 • Mušinović, Mina: Iz pokrajine na prepihu: pogovor z dr. Janezom Balažicem. Umetnostna kronika, 2009, 24, str. 53–61. [intervju].
 • Mušinović, Mina. Javni spomeniki 19. in 20. stoletja na Gorenjskem. Ljubljana, 2013 (doktorska disertacija).
 • Mušinović, Mina. Javni spomeniki 20. stoletja na Gorenjskem. Ljubljana, Narodna galerija Ljubljana (v okviru SUZD), 19. november 2014 (predavanje).

 

Ime / Your Name

Vaš eMail / Your E-mail

Zadeva / Subject

Sporočilo / Your Message