Inštitut / Institute

RI19+

Raziskovalni inštitut za vizualno kulturo od 19. stoletja do sodobnosti / Research Institute for Visual Culture from the 19th Century to the Present Time

Posavskega ul. 13, 1000 Ljubljana, Slovenija

info@ri19plus.si

dr. Tina Potočnik / Tina Potočnik, PhD (1983)

Arhitektura in oblikovanje; kulturna dediščina / Architecture, Design; Cultural Heritage

tina.potocnik@ri19plus.si

dr. Nataša Ivanović / Nataša Ivanović, PhD (1981)

Slikarstvo v Srednji Evropi od 19. do 20. stoletja; metodologija umetnostne zgodovine; antropologija likovne umetnosti / Painting in Middle Europe from 19th to 20th Century, Methodology of Art History, Anthropology of Art

natasa.ivanovic@ri19plus.si

dr. Mina Mušinović / Mina Mušinović, PhD (1981)

Kiparstvo 20. stoletja; javni spomeniki; memorialna dediščina / Sculpture of the 20th Century; Public Monuments / Memorials; Memorial Heritage

mina.musinovic@ri19plus.si

Ekipa RI19+ / RI19+ Team

Danaja Visković Rojs (1988)

dipl. sociolog (UN) / Bachelor of Social Sciences (BSc)

Prostorske študije, sociologija arhitekture / Spatial Studies, Sociology of Architecture

RI19+ design

pogodbeni oblikovalci

Produktno in grafično oblikovanje; oblikovanje spletnih strani / Industrial and Graphic design; Web Design

Tanja Tasev (1982)

univ. dipl. umet. zgod. / MA in Art History

Spomeniško varstvo, prenova kulturne dediščine, restavratorska in konservatorska problematika v praksi / Cultural Heritage Protection, Cultural Heritage Renovation, Problematics of Restoration and Conservation in Practice

Matjaž Brulc (1979)

univ. dipl. umet. zgod.; kurator, kritik in pisec / MA in Art History; Curator, Critic and Writer

Literatura in sodobna vizualna umetnost / Literature and Contemporary Visual Art

Nina Fajdiga (1979)

dipl. koreografinja na The Theaterschool Amsterdam, plesalka in pedagoginja / Bachelor in Choreography and Performing Arts; Amsterdam school of arts (AHK), The Theaterschool, School for New Dance Development (SNDO)); Dancer and Educator

Ples in performativne umetnosti / Dance and Preforming Arts

dr. Slađana Mitrović (1981)

dr. zgodovinske antropologije likovnega, akademska slikarka / PhD in Historical Anthropology of Art, Academy-trained Painter

Vizualna umetnost, slikarstvo, teorija umetnostne zgodovine, slikarstvo 20. in 21. stoletja, nove prakse / Painting, Theory of Art History, Visual Art, Painting of the 20th and 21st Century, New Art Practice

Aleksandra Gačić (1986)

filozofinja in literarna komparavistka / Philosopher and Literary Comparatist

Filozofija, estetika, afriške študije / Philosophy, Aesthetics, African Studies

Tina Petrović (1980)

lektorica in literarna komparavistka / Proof-reader and Literary Comparatist

Lektoriranje / Proofreading

Žana Marijan (1981)

univ. dipl. umet. zgod. / MA in Art History

Muzeologija, PR, organizacija dogodkov, sodobni ples / Museology, PR, Event Management, Conteporary Dance