Predavanje v okviru Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva

dr. Nataša Ivanović

13. 11. 2014, Ljubljana (Narodna galerija)

Vplivi in delovne naloge, ki jih je Lovro Janša (1749–1812) prejel kot študent krajinske risbe na dunajski akademiji in nato posredoval kot profesor, odgovarjajo na vprašanje, kakšen tip umetnika je sploh bil: je bil samo posnemovalec, eklektik oziroma umetnik, ki je vzorce iz preteklosti uspešno združil v kompozicijo umetnine, ali je bil inovator. Predavanje bo osvetlilo pogled na slikarske formulacije krajinske podobe na Dunaju preko opusa Lovra Janše, iz katerega je razvidno, da je pri oljnih slikah sledil že uveljavljenim starim vzorcem, pri grafiki in risbi pa je vpeljal likovne novosti. Te so zlasti pomembne pri vizualizaciji mestne podobe okoli leta 1800.

http://www.ng-slo.si/si/dogodki-in-obvestila/arhiv/2014/11/lovro-jansa-in-slikarske-formulacije-dunajske-krajine?id=3177