dr. Nataša Ivanović

5. 12. 2014, Ljubljana

6. posvet slovenskih umetnostnih zgodovinarjev: Slovenska umetnostna zgodovina in njeni producenti

5. – 6. 12. 2014, Ljubljana

Na ljubljanskem velesejmu so septembra 1932 priredili eno od obsežnejših razstav sodobnega slikarstva in kiparstva Žena v slovenski umetnosti. Ta razstava ni bila samo izraz tedanje likovne produkcije, ampak je širšo javnost spodbudila k različnim pristopom do (ne)kritičnega obravnavanja in predstavitve celostnih umetniških postavitev. V članku umetnostnega zgodovinarja Franceta Mesesnela Zrcalo likovne kritike, objavljenega (Sodobnost, 1933), je bila prav omenjena razstava iztočnica za analizo in ovrednotenje zmožnosti tedanje likovne kritike na Slovenskem ter njene večne dualnosti med pišočim žurnalističnim diletantizmom in profesionalnim pisanjem, ki mu je sledil avtor. Prispevek odgovarja na več vprašanj: kakšna je bila likovna kritika na Slovenskem, kdo jo je pisal in kako so ocenjevali njeno kakovost. Neposredno pa analizira prav t. i. profesionalno likovno kritiko Franceta Mesesnela.

http://uifs.zrc-sazu.si/sl/dogodki/6-posvet-slovenskih-umetnostnih-zgodovinarjev#v