Vodeni ogled v okviru odprtja DEKD

dr. Mina Mušinović, dr. Nataša Ivanović, dr. Tina Potočnik

26. 9. 2014, Slovenska Bistrica

Dediščina gre v šole, Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine

26. 9. 2014, Slovenska Bistrica

Slovenska Bistrica, ki se je tako kot številna druga slovenska naselja razvila iz historične naselbinske strukture in se danes v urbanem smislu spreminja z nezadržno hitrostjo, predstavlja odlično priložnost za spoznavanje osnovnih pojmov spomeniškega varstva ter problematike grajene dediščine in stanja grajenega prostora na splošno. Kaj vse zajema pojem kulturna dediščina ter kaj predstavljata pojma stavbna in naselbinska dediščina? Kakšen pomen imajo stavbe ali njihovi deli ter grajeni sestavi z dediščinskimi lastnostmi za našo sedanjost in prihodnost ter kaj je pomembno za njihovo ohranjanje? Tem vprašanjem bo posvečeno strokovno vodstvo po starem mestnem jedru Slovenske Bistrice, ki se bo dotaknilo vseh zgodovinskih plasti mesta.

http://www.zvkds.si/media/medialibrary/2014/09/Program_odprtja_v_Slovenski_Bistrici_pdf.pdf

http://www.zvkds.si/en/zvkds/dekd/2014/program/854/

Program_odprtja_v_Slovenski_Bistrici_pdf