Dediščina in modernizem. Arhitektura Svetozarja Križaja z inkorporacijo historičnih struktur in tradicije vipavske ter ajdovske gradnje / Built Heritage and Modernism. Architecture of Svetozar Križaj Incorporating the Historical Built Structures and the Building Tradition of the Ajdovščina and Vipava Regions

dr. Tina Potočnik / Tina Potočnik, PhD

22. 5. 2014, Štanjel

Posvet Znanje za ohranjanje dediščine 20. stoletja

22. 5. 2014, Štanjel

Svetozar Križaj (1921-1996) je bil učenec Jožeta Plečnika in en najpomembnejših arhitektov slovenskega povojnega modernizma. Študija Križajevih izvedenih in tudi načrtovanih objektov razkrije njegov pristop k arhitekturnemu snovanju, v okviru katerega se na eni strani naslanja na historično grajeno dediščino in slednjo inkorporira v nove grajene strukture, na drugi pa izhaja iz ajdovske in vipavske gradbene tradicije.

Svetozar Križaj (1921-1996) was a student of Jožef Plečnik and one of the most important Slovene modernist architects in the post-World War II period. The survey of Križaj’s realised but also planned buildings in Ajdovščina and Vipava, reveals his creative architectural approach, where he on one hand related strongly to the historical built heritage and incorporated the latter in the newly built structures, while on the other hand he simultaneously remained faithful to the building tradition of the Ajdovščina and Vipava regions.

http://www.drustvo-dal.si/pdf/ZNANJE%20ZA%20OHRANJANJE.pdf