Predavanje v organizaciji SUZD

dr. Tina Potočnik / Tina Potočnik, PhD

17. 4. 2014, Ljubljana (Mestni Muzej)

Kompleks TR (Trga revolucije, danes Trga republike) v Ljubljani je ena najpomembnejših arhitekturno-urbanističnih zasnov preteklega stoletja na območju Slovenije in nekdanje Jugoslavije. Zmagovalni natečaj za ureditev tega območja (1960), ki je delo Edvarda Ravnikarja (1907-1993), učenca Jožeta Plečnika in Le Corbusierja, zaznamuje monumentalna arhitekturno-urbanistična kompozicija s podvojenima nebotičnikoma nad veliko ploščadjo. Idejna zasnova kompleksa TR in njen vzor v okviru arhitekturne zgodovine ter povezava med oblikovnimi značilnostmi ter simboličnim pomenom arhitekturno-urbanističnega kompleksa sta eni izmed ključnih točk raziskave, ki jo RI19+ izvaja v okviru svojega preučevanja arhitekturnega ustvarjanja v preteklih dveh stoletij na Slovenskem.

In 1960, Edvard Ravnikar (1907-1993), a former student of the architects Jože Plečnik and Le Corbusier, won the design competition for the urban arrangement of the Revolution Square complex in Ljubljana, one of the most important architectural complexes in Slovenia and in the former Yugoslavia. The winning design entry depicts a monumental architectural composition with twin towers overlooking a wide platform. The design and its inspiration within the architectural history and the connection between the formal properties of the Revolution Square complex and its symbolic meaning are two of the key issues of the research, which is being carried out by RI19+ in the frame of the study of the 19th and 20th Century architecture in Slovenia.