dr. Tina Potočnik / Tina Potočnik, PhD

13. 11. 2013, Ljubljana

Posvet Celostna obravnava objektov arhitekturne dediščine 20. stoletja (ZAG, Zavod za gredbeništvo Slovenije)

Na nezavidljivo stanje arhitekture slovenskega povojnega modernizma vpliva več dejavnikov. Eden ključnih je vrednotenje, ki je izhodišče spomeniškovarstvene obravnave kateregakoli objekta. Nerazumevanje arhitekturnih konceptov in nepoznavanje značilnosti arhitekture 20. stoletja je privedlo do nezaznavanja arhitekturnih kvalitet. Naslov znamenite Goyeve grafike Spanje razuma ustvari pošasti (El sueño de la razón produce monstruos),nakazuje prepričanje, da se prav v okviru vrednotenja na podlagi razširjenega multidisciplinarnega pogleda kažejo možnosti izboljšanja stanja moderne arhitekture na Slovenskem.

There are several factors that have greatly contributed to the poor condition of the architecture of Slovenian post-war modernism, among which without a doubt the valorisation, being itself the basis for the treatment of any kind of built heritage. The ignorance regarding characteristics of the 20th Century architecture and misunderstanding of the architectural concepts lead towards the failure in the recognition of the architectural qualities. The title of the famous Goya’s work The sleep of reason produces monsters (El sueño de la Razón produce monstruos), points out a belief that in the framework of valorisation on the basis of an expanded multidisciplinary aspect there is a potential to improve the state of Slovene modern architecture.

http://www.zaps.si/img/admin/file/Novice/Dogodki%202013/Program%20za%20strokovni%20posvet%20_Celostna%20obravnava%20objektov%20arhitekturne%20dedi%C5%A1%C4%8Dine%2020_%20stoletja_.pdf