Category

Podoba / Image

OPAZOVALEC IN OBMOČJA GLEDANJA

Opazovalec in območja gledanja na prelomu 18. v 19. stoletje v habsburški monarhiji: Krajina, ujeta v grafiko Lovra Janše (1749–1812)

Javno predavanje dr. Nataše Ivanović, RI19+
25. oktober 2016, ob 13.00
Filozofska fakulteta, Ljubljana (predavalnica 343)

Obdobje razsvetljenstva je tudi v habsburški monarhiji spodbudilo družbeno potrebo vzgojiti gledalca umetnin v umetnostnega poznavalca. Prav območja opazovanja, za časa slikarja, risarja, predvsem pa grafika Lovra Janše (1749–1812) in njegovih dunajskih kolegov krajinarjev, omejena na razstave na dunajski akademiji, na t. i. prizorišča »plačaj in predvajaj«, kjer si je gledalec lahko ogledal panoramo mesta ali pa se zabaval z ogledovanjem krajin v hišah, namenjenih vzbujanju veselja, radosti in ugodja (Lusthaus), so bila tista, ki so prevzela vzgojno vlogo pri osmišljanju neposrednega gledanja krajin. Ta ista območja pa so na prelomu stoletja preusmerila tudi pozornost opazovalca slike, ko se je sočasno spopadal s širokim spektrom raznovrstnih optičnih in čutnih zaznav oziroma, kot je na to že pred časom opozoril Jonathan Crary, slika ni bila več samo polje zakoreninjene institucionalne domene, ampak tudi občutenja užitka in minljivosti.

Na kakšen način je postavitev krajinskega žanra vplivala na vzgojo gledalca, kdo je zasnoval institucionalne kanone postavljanja razstav in s tem tudi pisanje razstavnih katalogov, kdo so bili gledalci v grafiko ujetih krajin in nenazadnje kako je na začetku 19. stoletja kolektivna zavest o »modnem« vplivala na spremembo od institucionalnega vodenja gledalca k opazovalčevi subjektivizaciji krajine, so vprašanja, na katera bo odgovorjeno skozi predstavitev Janševih krajin.

Javno predavanje bo potekalo v organizaciji Društva Igor Zabel za kulturo in teorijo in Oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Lovro Janša, Pogled na del angleškega parka v Schönbornu, okoli 1810, kolorirana jedkanica. Vir: Wikimedia (NÖ Landesbibliothek, Topographische Sammlung, inv. št. 6.769)

Javni spomeniki 20. stoletja na Gorenjskem … et maneat semper… / Public Monuments and Memorials of the 20th Century in Carniola

dr. Mina Mušinović / Mina Mušinović, PhD

Vabljeno predavanje v okviru SUZD

19. 11. 2014, Ljubljana (Narodna Galerija)

S kratkim sprehodom skozi znano in manj znano memorialno dediščino na Gorenjskem bo nekaj ključnih primerov izmed dobrih petsto javnih spomenikov, postavljenih na Gorenjskem predvsem v drugi polovici 20. stoletja, predstavljenih v luči novih znanj, razumevanj in interpretacij pa v okviru novih pogledov na zgodovino, nerazdružno povezanih s spreminjajočo se politično situacijo in pod neusmiljenim bremenom časa. Osvetljeno bo delovanje nekaterih danes povsem pozabljenih umetnikov, ki so na Gorenjskem pustili svoj pečat, kot bodo izpostavljeni tudi primeri najbolj izvirnih in umetniško dovršenih spomenikov.

 

A short field trip through the known and less known memorial heritage in Carniola presents a selection of well over five hundred public monuments and memorials erected in Carniola in the second half of the 20th Century, in the context of new knowledge, understanding and interpretations as well as from different historic perspectives, closely connected with constantly changing political situation and under ruthless weight of time. The lecture exposes work of some of nowadays completely forgotten artists, who left their trails in Carniola and emphasizes the best examples of original and artistically accomplished monuments and memorials.

Lovro Janša in slikarske formulacije dunajske krajine

Predavanje v okviru Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva

dr. Nataša Ivanović

13. 11. 2014, Ljubljana (Narodna galerija)

Vplivi in delovne naloge, ki jih je Lovro Janša (1749–1812) prejel kot študent krajinske risbe na dunajski akademiji in nato posredoval kot profesor, odgovarjajo na vprašanje, kakšen tip umetnika je sploh bil: je bil samo posnemovalec, eklektik oziroma umetnik, ki je vzorce iz preteklosti uspešno združil v kompozicijo umetnine, ali je bil inovator. Predavanje bo osvetlilo pogled na slikarske formulacije krajinske podobe na Dunaju preko opusa Lovra Janše, iz katerega je razvidno, da je pri oljnih slikah sledil že uveljavljenim starim vzorcem, pri grafiki in risbi pa je vpeljal likovne novosti. Te so zlasti pomembne pri vizualizaciji mestne podobe okoli leta 1800.

http://www.ng-slo.si/si/dogodki-in-obvestila/arhiv/2014/11/lovro-jansa-in-slikarske-formulacije-dunajske-krajine?id=3177

The Forgotten and Rediscovered Artist Lovro Janša

Nataša Ivanović, PhD

19. 9. 2014, Ljubljana

Decline – Metamorphosis – Rebirth, International Conference for PhD Students

18. – 20. 9. 2014, Ljubljana

Dense and interweaved short study will be an authentic presentation of the forgotten landscape painter Lovro Janša (1749–1812) not only as a simple monographic individual depiction of an artist, yet also as a part of its cultural-historical milieu. Janša’s life and his opus will serve merely as the basis of the demonstration of the discourse of the reception between the spectator, the art work and the artist in Vienna and its surroundings. The main emphasis will remain on the relevancy of the art work as an individual object which is evaluated through the historical analysis, led not by an artist as a genius but his art work as a proof of the painter’s, commissioner’s, collector’s and spectator’s view around 1800.

http://phdconference2014.wix.com/dmr-ljubljana

http://phdconference2014.wix.com/dmr-ljubljana#!abstracts/cl4m

The Imaginary Istanbul and the Realistic View of Vienna as Presented by Landscape Painter Lorenz Janscha

Nataša Ivanović, PhD

3. 9. 2014, Istanbul

Images IV, Images of the Other: Istanbul, Vienna, Venice

2. – 4. 9. 2014, Istanbul, Vienna, Venice

This paper will be a presentation of spectator’s horizon of expectations in the terms of the social model of the reception of graphic, drawing or painting before the discovery of photography in the late 18 th century in Habsburg monarchy. Both cities, as Vienna like Istanbul, were represented by very important landscape painter and professor on Academy of Fine Arts Vienna, Lorenz Janscha (1749–1812), but artist perception of those cities on account of commissioner was different. In Janscha’s way presentation of Istanbul and other European cities out of the Habsburg Empire were always depicted as imaginary places, while their picture were commonly used for peep-box to show Vienna’s citizens rare, distant, unknown places. On the other side Vienna was always exposed in realistic manner as a veduta (Ansichten der Residenzstadt Wien) and a panorama, realized in year 1804.

http://images-1.over-blog.org/pages/IMAGES_The_2014_Conference_Images_of_the_Other_IstanbulViennaVenice-8955765.html