Category

Spomeniki / Monuments

Javni spomeniki 20. stoletja na Gorenjskem … et maneat semper… / Public Monuments and Memorials of the 20th Century in Carniola

dr. Mina Mušinović / Mina Mušinović, PhD

Vabljeno predavanje v okviru SUZD

19. 11. 2014, Ljubljana (Narodna Galerija)

S kratkim sprehodom skozi znano in manj znano memorialno dediščino na Gorenjskem bo nekaj ključnih primerov izmed dobrih petsto javnih spomenikov, postavljenih na Gorenjskem predvsem v drugi polovici 20. stoletja, predstavljenih v luči novih znanj, razumevanj in interpretacij pa v okviru novih pogledov na zgodovino, nerazdružno povezanih s spreminjajočo se politično situacijo in pod neusmiljenim bremenom časa. Osvetljeno bo delovanje nekaterih danes povsem pozabljenih umetnikov, ki so na Gorenjskem pustili svoj pečat, kot bodo izpostavljeni tudi primeri najbolj izvirnih in umetniško dovršenih spomenikov.

 

A short field trip through the known and less known memorial heritage in Carniola presents a selection of well over five hundred public monuments and memorials erected in Carniola in the second half of the 20th Century, in the context of new knowledge, understanding and interpretations as well as from different historic perspectives, closely connected with constantly changing political situation and under ruthless weight of time. The lecture exposes work of some of nowadays completely forgotten artists, who left their trails in Carniola and emphasizes the best examples of original and artistically accomplished monuments and memorials.

Stavbna in naselbinska dediščina Slovenske Bistrice

Vodeni ogled v okviru odprtja DEKD

dr. Mina Mušinović, dr. Nataša Ivanović, dr. Tina Potočnik

26. 9. 2014, Slovenska Bistrica

Dediščina gre v šole, Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine

26. 9. 2014, Slovenska Bistrica

Slovenska Bistrica, ki se je tako kot številna druga slovenska naselja razvila iz historične naselbinske strukture in se danes v urbanem smislu spreminja z nezadržno hitrostjo, predstavlja odlično priložnost za spoznavanje osnovnih pojmov spomeniškega varstva ter problematike grajene dediščine in stanja grajenega prostora na splošno. Kaj vse zajema pojem kulturna dediščina ter kaj predstavljata pojma stavbna in naselbinska dediščina? Kakšen pomen imajo stavbe ali njihovi deli ter grajeni sestavi z dediščinskimi lastnostmi za našo sedanjost in prihodnost ter kaj je pomembno za njihovo ohranjanje? Tem vprašanjem bo posvečeno strokovno vodstvo po starem mestnem jedru Slovenske Bistrice, ki se bo dotaknilo vseh zgodovinskih plasti mesta.

http://www.zvkds.si/media/medialibrary/2014/09/Program_odprtja_v_Slovenski_Bistrici_pdf.pdf

http://www.zvkds.si/en/zvkds/dekd/2014/program/854/

Program_odprtja_v_Slovenski_Bistrici_pdf