Inter-expert and intergenerational dialogue in the field of visual culture.

 

Interpretacija in evalvacija vizualnih pojavov, umetniških smeri in osebnosti.

 

Sodelovanje med strokami in medgeneracijski dialog na področju vizualne kulture.

 

Interpretations and evaluations of visual arts, artistic styles and artists.

 

Prenos znanj in popularizacija vizualne kulture.

 

Transfer of knowledge and popularization of visual culture.

1
1

SPOZNAJ NAŠE DELO / GET TO KNOW OUR WORK

SODELUJ Z NAMI / JOIN OUR TEAM